Текущее время: 28 Май 2024, 11:07

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Libatse rahvasprint 03.10
СообщениеДобавлено: 28 Сентябрь 2020, 7:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 Март 2008, 22:19
Сообщения: 4409
Откуда: Tallinn
Изображение

Võistlusjuhend

„LIBATSE RAHVASPRINT 2020“
Laupäeval, 3.oktoober 2020a.

Võistluse korraldab MTÜ Libatse Romuracing koostöös Põhja-Pärnumaa valla, sponsorite ja Halinga Rally Team`i meeskonnaga.

Viirusest COVID-19 tulenevad keerulised olud ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Terviseameti piirangud ei anna korraldajale hetkel kindlust, et võistluse saab läbi viia vastavalt plaanidele. Kindlasti ei soovi korraldaja mingilgi määral seada ohtu võistlejaid, korraldusmeeskonda ega ka pealtvaatajaid. Sellest tulenevalt võivad paljud tegevused alles viimasel hetkel selguda ja loodame võistlejate mõistvale suhtumisele. Igal juhul tuleb kõigil võistlejatel, ametnikel ja pealtvaatajatel järgida valitsuse ja Terviseameti nõudeid. Võistluste ametnikel ja võistlejatel tuleb kohapeal täita vormikohane COVID-19 tervisedeklaratsioon.

PROGRAMM
AVALDATAKSE VÕISTLUSJUHEND
Aeg: 3.september 2020
Koht: Libatse Romuracing Facebook`i lehel.

EELREGISTREERIMINE
Aeg: alates 20. september 2020a. kell 12:00 kuni 28.september 2020a. kella 12:00ni.
Eelregistreerimise avalduse (vabas vormis) palume saata emaili teel: libatseromuracing@mail.ee
Eelregistreerimisel palume saata sõitja nime ja võistlusklassi kus kavatsetakse osaleda.

VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE (võistluspäeval) JA DOKUMENTIDE KONTROLL
Aeg: 3.oktoober 2020a. kell 08:00 – 10:30
Koht: Võistluskeskuses: Wildenau parkla, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald.

TEHNILINE ÜLEVAATUS
Aeg: 3.oktoober 2020a. kell 08:00 – 10:30
Koht: Võistluskeskuse territoorium: Wildenau parkla, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald.

RAJAGA TUTVUMINE
Aeg: 3.oktoober 2020a. kell 10:30 – 11:00
Rajaga tutvumine toimub võistlusautodega ühtses kolonnis turvaauto järel.

SIHTOTSTARBELISED ANNETUSED (OSAVÕTUMAKSUD)
Osalustoetus on kõikides võistlusklassides 40 EUR võistleja kohta. Osavõtutoetus tasutakse võistlusele registreerimisel sularahas võistluse mandaadis.

VÕISTLUSE KÄIK
Aeg: 3.oktoober 2020a.
11:00 võistlejate kogunemine, koosolek ja stardinimekirja avaldamine.
12:00 esimese võistlusauto start.

AUTASUSTAMINE
Koht: Võistluskeskus: Wildenau parkla, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald.
Aeg: 3.oktoober 2020a. peale võistlussõitude lõppu.

AMETLIK TEADETETAHVEL (ATT)
Koht: Võistluskeskus: Wildenau parkla, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald.

HOOLDUSALA
Koht: Võistluskeskus ja selle ümbrus, mis on korraldajate poolt märgistatud.

KARISTUSED
Vaata Lisa 1

AJAKAVA
08:00 – 10:30 registreerimine ja dokumentide kontroll
08:00 – 10:30 autode tehniline kontroll
10:30 – 11:00 rajaga tutvumine
11:00 võistlejate koosolek
12:00 esimene võistlussõidu start
Autasustamine peale ametlike tulemuste kinnitamist.

1. KORRALDAJA
1.1 Võistluse korraldab MTÜ Libatse Romuracing koostöös Halinga Rally Team`iga.
Info: +372 555 72 036, e-mail: libatseromuracing@mail.ee

1.2 Vanemametnikud:
Võistluste juht: Margus Jõerand
Võistluskeskuse juht: Rein Põld
Ohutusülem: Sven Sang
Rajameister: Margus Jõerand
Ajavõtt: Urmas Põld
Tulemused: Rein Põld
Sekretärid: Liia Kruusmann, Alla Hook
Rahvasprindi klasside tehniline komisjon: Jüri Jürisaar, Hardi Arus
“Romuring” klassi tehniline komisjon: Sven Sang, Veiko Saar, Jaanus Hook, Urmas Põld

2. ARVESTUSKLASSID
2.1 Noored-17 k.a kaherattaveolised kuni kubatuuriga 1600cm3
2.2 Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
2.3 SU tagavedu - N-Liidus toodetud kaherattaveolised tänavasõiduautod
2.4 2WD V -kuni 1800 cm3
2.5 2WD S -üle 1800cm3
2.6 4WD - neljarattaveolised tänavasõiduautod
2.7 “Romuring” klassi autod
2.7.1”Romuring” klassis saavad võistelda ka noorvõistlejad alates 14. eluaastast
kuni 17. eluaastani k.a. juhul kui kõrvalistuja omab vähemalt B-kategooria juhiluba rohkem kui 2 aastat.
2.8 Võisteldakse liiklusseaduse kohaselt tavaliikluseks mõeldud sõiduautodel.
2.9 Võistlusautodel peab olema kehtiv tehniline ülevaatus koos vastava märkega
Registreerimistunnistusel ja kehtiv liikluskindlustus (v.a.” romuring”klass).
2.9.1 “Romuring” klassi autodele kehtivad eraldi tehnilised nõuded (vt. Lisa 2)

3. VÕISTLEJAD
Üldkohustused
3.1 Sõitjad peavad registreerimisel esitama sõiduki dokumendid, juhiload ja allkirjastatud osavõtuavalduse.
3.2 Noorvõistlejatel peab olema lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek
võistlusel osalemise kohta.
3.3 Noorvõistlejal peab kõrvalsõitjana osalema vastavat juhikategooriat omav täiskasvanu.
3.4 Ühel autol võib võistelda ühes arvestusklassis kaks sõitjat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.
3.5 Juhul kui võistleja eemaldatakse võistlustelt võistluste juhi otsusega ei kuulu tasutud osavõtutasud tagastamisele.
3.6 Võistleja võib võistelda ühe autoga ühes arvestusklassis.
3.7 Ühtegi võistlejat ega sõidukit ei lubata osaleda võistlustel enne, kui on läbitud
tehniline kontroll.
3.8 Võistleja peab kandma pikkade varrukatega pluusi ja pikki pükse või kombinesooni ning rahvasprindinõuetele vastavat ilma vigastusteta E-tähisega kiivrit.
3.9 Võistlusrajal peavad võistlejad olema kinnitatud turvavööga ja kandma kinnirihmatatud kiivrit.
3.10 Võistlejatel on keelatud tarbida alkoholi ja narkootilisi aineid kogu võistluse vältel.
3.11 Tankimine lubatud hooldusalal 6kg tulekustuti olemasolul.
3.12 Hooldusala suurim lubatud kiirus on 10km/h.

4. VÕISTLUSTE KÄIK
4.1 Dokumentide kontroll.
4.2 Tehniline ülevaatus.
4.3 Võistlusrajaga tutvumine kolonnis turvaauto taga.
4.4 Stardijärjekorra avaldamine.
4.5 Kõik võistlejad on kohustatud reastama eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.
4.6 Stardi intervall 1.min.
4.7 Rajamärgistuse eiramine võrdub raja mitteläbimisega ning võistleja antud võistlusvoorus tulemust kirja ei saa.
4.8 Võistlusraja ääristavate märgistuste lõhkumine on karistatav.
4.9 Võistlus viiakse läbi vastavalt EAL Rahvasprindi võistlusmäärusele ja käesolevale juhendile.
4.10 Korraldaja väljastab stardinumbrid.
4.11 Stardinumber tuleb paigaldada võistlusauto mõlemile küljele nähtavale kohale. “Romuring”klassi autodele katusel olevale numbrialusele mõlemale poolele.
4.12 Sõidetakse kolm vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiirem omas klassis saab ühe punkti , teise aja saavutanu kaks punkti jne. Etapi paremus saadakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel.
4.13 Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus. Võrdsete punktide ja võrdse parima aja korral mistahes voorus saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim aeg.

5. VASTULAUSED
5.1 Vastulause esitamise aeg 15 min pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause esitatakse võistluste juhile kirjalikus vormis.

6. MUUD SÄTTED
6.1 Võistlejad peavad järgima rajal võisteldes, raja vahetus ümbruses, hoolduspargis (SP) ning selle läheduses viibides kõiki ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Liikuma võistluskeskuses autoga 10km/h sõidukiirusega. Samuti liikuma võistlusautoga väljaspool LK-ala kiirusega, mis on määratud EV Liiklusseadusega või ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul, võib võistluse juht oma otsusega võistluse katkestada või eemaldada rikkuva meeskonna võistlusest ning tühistada tema tulemuse.
6.2 Võistluse korraldajal on kooskõlas võistluse juhiga õigus teha võistluste käigus ja võistluste juhendis kohapeal muudatusi, tulenevalt võistlejate arvust ning arvestades ilmastiku tingimusi ja sellest johtuvaid ohutegureid.
6.3 Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab võistluse juht kohapeal.
6.4 Võistluse korraldaja ja ametnikud ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Iga võistleja osaleb omal vastutusel, mida Ta kinnitab oma allkirjaga mandaadis.
6.5 võistleja mõistab, et mootorispordivõistlustel osalemine on ohtlik nii tema elule ja tervisele kui ka kasutatavale tehnikale, kuid nõustub sellest hoolimata võistlusel osalema omal vastutusel. Võistleja vabastab eelpool nimetatud isikud vastutusest.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 Iga arvestusklassi kolme paremat autasustatakse karika ja preemiaga.
7.2 Võistlus on avatud lisaauhindadele.

8. TULEMUSED
8.1 Tulemused avaldatakse ATT-l klasside kaupa.

Lisa 1

KARISTUSTE KOONDTABEL

Osavõtumaks tasumata – stardikeeld
Auto reeglitele mittevastavus, dokumendid – stardikeeld
Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral – hoiatus
Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral – eemaldamine
STOP märgi eiramine 1 korral – 10 sekundit ajale juurde
STOP märgi eiramine 2 korral – eemaldamine
Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine – kuni eemaldamiseni
Kõrvaline isik autos – kuni eemaldamiseni
Kohtunikele mitteallumine – kuni eemaldamiseni
Võistleja mittestartimine 20 sekundi jooksul – katkestamine antud võistlussõidus
Raja vale läbimine, raja oluline lühendamine – kuni eemaldamiseni
Valestart – 10 sekundit ajale juurde
Rajatähise puude – 10 sekundit ajale juurde
Võistlusnumbri puudumine – katkestamine antud võistlussõidus

Lisa 2

„Romuring” klassi autode tehnilised nõuded
Kõik “Romuring” klassi autod peavad vastama hetkel kehtivatele romuringi reeglitele v.t.romuring.ee
Lisanõuded rahvasprindil osalevatele “Romuring “ klassi autodele:
1 . Pidurid.
Sõidupidurid peavad olema töökorras.
2. Turvavarustus.
Turvavöö peab töötama nii juhil, kui ka kõrvalistujal.
Tulekustuti on soovituslik ja peab olema kinnitatud korrektselt
3. Kere.
Auto kere peab vastama kehtivatele romuringi reeglitele. Plastik, klaasid, tuled jne. peavad olema eemaldatud, v.t. romuring.ee
Lisanõuded rahvasprindil osalevatele “Romuring” klassi autode keredele:
Juhi - ja kõrvalistuja uks (juhul kui on tegemist noorvõistlejaga), peavad avanema ja sulguma korrektselt. Uksed võivad olla kinni keevitatud v.a. juhi - ja kõrvalistuja uks (seda juhul, kui tegemist on noorvõistlejaga). Turvavõrk on kohustuslik.
Auto kere peab olema sirge, s.t esimene ja tagumine sild peavad jooksma ühte jälge ning ei tohi “joosta koera”
Kõik sildade kinnitused, mis on kere külge kinnitatud, peavad olema vigastusteta.
Lubatud on lisatugevdused. Lisatugevduste materjali läbimõõt ei tohi erineda originaaldetaili läbimõõdust.
4. Roolisüsteem.
Roolisüsteemis lõtke olla ei tohi. Keelatud on kasutada keevitusega või mingil muul viisil parandatud rooliotsi või juhtvardaid. Roolilatt peab olema kinnitatud korrektselt. Õõtshoovad ja käändmikud peavad olema vigastusteta. Lubatud on strudbar.
5. Tuled.
Tuled peavad põlema kiiruskatse läbimisel. Esitulede asukoht on katusel, tulede arv piiramata. Tagumine tuli on punast värvi ja peab asetsema maapinnast vähemalt 120 cm kõrgusel. Võib kasutada ka ainult ühte tuld.
Pidurituled (2 tk) peavad põlema hakkama piduripedaalile vajutades. Kõrgus maapinnast vähemalt 120 cm.
6.Esimene tuuleklaas on kohustuslik, kojamehed ja aknapesu peavad toimima.

_________________
Ruslan
58163273
r.pleshanov@gmail.com


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.138s | 13 Queries | GZIP : On ]